录用文章列表

EEEP26958 Experimental investigation on inversion of ADVP measurement…
Ying Zeng, Xiaoling Yin, Chen Lu and Shuqin Huang
EEEP22634 Study on the Volute Chamber Shape of Swirling Shaft…
LI Yang, ZHANG Rongbin, YANG Lei, HAN Pengpeng, WANG Yisen, XU Chang
EEEP23474 Model Identification of Combined Desulfurization System…
BAI Jianyun, QU Yan, YIN Jiang, FAN Changhao
EEEP24696 Research and Application of Gravel-packing Flow-regulation…
ZHAO Xu
EEEP24994 Optimization of coagulation-flocculation treatment of wastewater…
Dandan Xu, Beihai Zhou and Rongfang Yuan
EEEP23194 Numerical simulation of nanoparticles coagulation process…
Ye-yu Chen, Zhao-qin Yin, Tian Rui
EEEP27635 Detection Method of Battery Working Status for Electric Vehicle…
Yong-pan LI, Hua-feng CHEN, Wei-en WEI, An-zi HUANG, Long-mao HUANG, Yi-qi LU, Da XIE
EEEP29451 Research on the Income Mechanism and Investment Strategy…
Xuan Zhang, Jianping Li, Zhongkai Yi and Qi Guo
EEEP29188 Environmental processes and ecological effects…
WANG Rui-han, LIU Xian-bin
EEEP27334 Research on Application Mechanism of Cadmium…
Hou Meng, Li Longhui, Zhuang Mengmeng
EEEP25632 DEVELOPING A NEW TRANSPORTATION CONTAINER FOR IRRADIATION …
ZHUANG Dajie,SUN Hongchao
EEEP22079 Operation optimization of high back pressure series…
Kang Yanchang, Guo Jinrui ,Man Changping andZhang Lei
EEEP21395 Economic Analysis of Circulating Water System…
YANG Bin, CHEN Chi, ZHOU Jie, ZHAO Zhou-li
EEEP29973 Corrosion Behavior of 12Cr1MoV in H2S and SO2…
Hong XU, Sicong Zhang, Shangkun Zhou, Weigang Xu and Houzhang Tan
EEEP22640 Injection power cycle with a turbine…
Marijo Miljkovic
EEEP24415 Correlation Analysis and Prediction of Power Network Loss…
Jianghong Bai, Mu Jiang, Liping Liu, Yunchao Sun, Yuxing Wang and Jiaan Zhang
EEEP29300 Power grid peak shaving strategies based on electric vehicles…
Bo Hu, Shicheng Wang, Xiaoheng Zhang, Tao Wang, Fei Qu, Wei Zheng and Bowen Zhou
EEEP21608 Stability Analysis and Dynamic Energy Management…
Guizhong Wang, Fengjiang Wu, Hongbo Li, Yingwei Hou
EEEP22220 Re-fracturing Mode Research for Horizontal Well…
Liu Lifeng, Ran Qiquan, Kong Jinping and Wang Xin
EEEP26205 Energy Efficiency Evaluation of Cooling Water System…
Bin Yang, Chi Chen, Yankun Wang, Zhouli Zhao
EEEP26134 Short-term and Long-term Prediction of Coal Consumption…
Minglu Ma, Hao Wu, Haopeng Wang, Yu Zhang
EEEP28824 Synthesis of cross-linking cationic starch and its adsorption…
Jing Guo, Jiankun Wang and Guo Zheng
EEEP27828 Near infrared spectrometry of humic acid content in fertilizers…
Gong Xue, Li Yuhuan
EEEP25247 Optimization of Supercritical Nuclear Power System…
Zhenxing ZHAO, Mengran LIAO, Wei WEI, Jun WU and Wei WANG
EEEP25555 Analysis of collaborative control technology and demonstration project…
Xiaoyan Zhang, Jingtao Zhao, Xiaodong Yuan and Dong Yuan
EEEP24728 A novel intelligent SOC prediction method of lithium battery packs…
Xie Fei, Wang Shunli, Coffie-ken James, Xie Yanxin and Liang XueQing
EEEP25308 Observation study of aerosol spectrum and meteorological…
Fei Wang, Qi Jiang and Bin Zhu
EEEP27684 Comparative Analysis of the influence of Boiler Pollutant Emission…
Xiu Liu, Aijun Zhu, Ning Wang, Shuai Guo, Cong Tian, Yingai Jin, Zhipeng Jiang
EEEP22854 Design and application of green drilling fluid of strong…
Zhang yanna,Luo huaidong,Shi Libao
EEEP24252 Estimation of the Optimal Capacity of Energy Storage…
Kim Ha-yang, Kim Su-duk, Kim Hyun-goo
EEEP22301 Development and Application of Water Environment Assessment…
Feng Yu, Yang Yu
EEEP21323 Study on the Mechanism of the Effect of Changing ξ Potential…
Y P Yang, L Li, W Zhang, Y Zhang and P L Fang
EEEP25226 Low carbon power dispatch strategy for regional integrated virtual…
Yu Jie, Zhang Xinsen, Liu Lili, Chen Rong and Li Jing
EEEP27195 Stability of multiphase liquid media
Anatoliy Pavlenko, Hanna Koshlak, Anna Słowak
EEEP23693 Economic Analysis of Groundwater Contamination Control…
Fei LIN, Dejun SONG, Honglei REN and Yuezan TAO
EEEP24408 Research on the development mode of clean energy heating…
Guanjun Fu and Shengyu Wu
EEEP29026 Analysis of the influence factors of tight reservoir…
Wang Jiping, Li Ya
EEEP27903 The research of Unstable slope monitoring…
Xiao Zhou, Zhenming Li, Changjun Li and Cheng Xing
EEEP21487 Urban land use optimization in mining area…
SU Wangxin, LIU Dan, CHANG Qing
EEEP25035 Effect of peanut shell biochar addition on the nutrient content…
Jian-Zhi Yue, Xing-Tao Chang, Zheng-Kai Wan, Yang-Yang Jia, Fu-Yang Chen, Hao Ma, Shao-Wei Li, Jian-Jun Hu
EEEP21548 Eco-Symbiotic System Constructed and Purified Effect…
Shui Yonghong , Li Qiaoqiao
EEEP26412 Spatial modeling of PM2.5 concentrations using an optimized land use…
Xintong Wang, Yu Qian
EEEP27012 Application of A New Clustering Algorithm To Analyze FT-IR Spectrum Data…
J LI, H X TIAN, T F MING, Y L SUN and S Zhang
EEEP26333 Effect of Dibutyl phthalate on antioxidant parameters…
Tianyi Wang, Jie Wei, Li Wang, Yanan Lu, Qichen Zhang, Yuan Wang
EEEP22144 Interference pathway of power transmission…
Hanqin Mo, Yanwei Zhao, Xin’an Yin, Weinbing Wen, Dong Liang, Qian Hong
EEEP24396 Effects of wet storage on compression molding of sawdust…
Shengnan Zhao, Lujia Han, Bing Gao, Pengfei Wu and Xian Liu
EEEP22614 Flashover Characteristics of Plastic Cloth…
LIU Hui, ZHOU Chao, SHEN Qinghe, LIU Rong, MA Guoqing
EEEP24168 Landslide movement monitoring…
Guang Liu, Huadong Guo, Zbigniew Perski, Jinghui Fan, Joaquim João Sousa, Shiyong Yan and Panpan Tang
EEEP25891 Three-dimensional numerical simulations of windbreak effects…
Mingyuan Du, Tomoki Ushiyama, Seiichiro Yonemura and Hiroyuki Shibaike
EEEP25213 A Joint Optimal Dispatching Method of…
Siyu Chen, Guohua Fang, Xianfeng Huang and Min Yan
EEEP28560 Influence of Binder component on Kinetics…
Shuai Cui, Xiaoning Tang
EEEP26491 INCLUSION OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE INTO A CEMENT COMPOUND…
T. Kulagina, V. Kulagin, E. Nikiforova, D. Prikhodov, A. Shimanskiy, Feng-Chen Li
EEEP24135 International Status of the Dual Purpose Cask Designed for…
Sun Hongchao, Li guoqiang
EEEP27125 Identification of Hydrological Controls on Dust Emissions…
Mengxue Chi, Baolin Zhang, Junling Zhao, Jian Peng and Jia Guo
EEEP26751 Unified model for droop control inverters operated…
Zhi-Guo Yan, Chang-Hua Zhang, Xin Chen
EEEP28623 The Current Situation and Forecast of Surface Layer…
Mengyao Lv, Chao Xie, Yuan You and Hengde Zhang
EEEP27557 A New Forecasting Model for Groundwater Quality…
Ling Yao, Yunqiang Zhu
EEEP21703 A review of stability control technologies…
Jianbo Luo, Xijian Dong, Feng Xue, Yanhong Wei, Bijun Li, Jie Pan, Xiaodan Cui,Nan Liu
EEEP25451 The Scheme and Implementation of Vessel Hydrostatic…
Zhen-Guo ZHANG, Hui-Xing Feng
EEEP23851 Simulation of the Water Controlling Ability of an Adaptive…
ZHAO Xu, LI Xiaoyi, HU Xingjun, XIN Li, WANG Kunyang, SHEN Yuanhang, LU Cheng
EEEP25752 The content and pollution evaluation of heavy metals…
SUN Qin-bang, GAO Fan, CHEN Zhao-lin, WANG Yang and LI De-peng
EEEP29260 The Application of Green Score method in total amount control…
Bao Liu, Wen-wei Huang
EEEP26704 Optimal Reactive Power Dispatch of Renewable Energy…
Zhang Nan, Huang Yuehui, Yang Shuo and Chen Naishi
EEEP21429 Chitosan/cellulose sulfate mesoporus microspheres…
Wenqian Li, Zhaomei Wang, Kaiting Yue
EEEP24209 System Protection of Power Grid with High Proportion…
Qi Lyu, Kaiyuan Hou, Da Feng
EEEP24046 Study on Operation Characteristics of UHVDC Power System…
WANG QI, YI JUN,WAN LEI,WANG TIE-ZHU and WANG LING-KUAN
EEEP23372 Emergency Condition Analysis for MBLOCA along with…
Wang Ning, Chen Lei, Wang Renze, Yang Yapeng, Xu Xiaoxiao, Feng Zongyang and Jia Linsheng
EEEP26187 Experimental Research on Mineral Processing…
Wu Junjie, Nie Qi, Huo jie, Gou Mingliang
EEEP26789 The Research on the Index System of Extended Energy…
Yuan Tian , Yongqiang Zhu , Ruihua Xia
EEEP25497 Simulation and analysis of coal gasification…
Jianwei Li; Jiaojiao Lei; Xin xin
EEEP26819 Evaluating the Sustainable Development of Urban Built Environment…
Zhen Peng, Yuanda Hong and Wu Deng
EEEP25870 Thermodynamic analysis of an isobaric compressed air energy…
Mingming Liu, Huanran Wang, Ruixiong Li, Chengchen Li, Kai Yan
EEEP26033 Simulation analysis of the influence of heavy rainfall…
Hua Lei, You Aiju, Han Zengcui
EEEP23464 CH4 Generation Simulation of Drainage System…
Zhang Jianfeng, Zhang Lixiang, Gao Yiqiang, Huang Jianhong, Li Yingjie
EEEP23914 Evaluation of Sustainable Urban Land Use...
Min CHEN, Min WANG, Hai Dong YIN
EEEP29786 Reliability analysis of security and stability control systems…
Xijian Dong, Heping Jia, Bijun Li, Chao Huo, Feng Xue, Jianbo Luo, Xianbo Ke
EEEP23622 Development Effect Evaluation of Commingled Production…
CHEN Li
EEEP28396 Flexibility planning of transmission grid based on…
Li Ting, Ye Xi, Zhu Mi, Ouyang Xuetong, Liu Wanyu and Li Huaqiang
EEEP29499 Simulation and design of tar recovery and gas…
Jianwei Li, Xin Xin, Jiaojiao Lei
EEEP25194 Assessment of river network water quality based on…
Junmin Wang, Lei Fu and Haibo Xu
EEEP29799 Development and Utilization of Experimental Device…
Baoqing Deng, Yuchuan Jia, Yang Zhuo, Shuo Liu , Chengxi Ca, Luo Lin
EEEP25509 Microbial Diversity In Bentonite, A Potential Buffer Material …
Liu Hongyan, Dang Xuhong, Zhang Huifang, Dong Juancong, Zhang Zhongxin, Wang Chao, Zhang Ruifeng, Yuan Yayi, Ren Yue, Liu Wei, Zhuang Dajie, Yang Zhongtian, Duan Zhikai, Li Youchen, Zuo Yahui, Chai Dongliang
EEEP22223 Application of Heat Flow Meter Method in Heat Loss…
ZHANG Zhaohuan, BA Ling, Li Xuan, Li Chufu, ZHANG Feng
EEEP27974 Status Quo and Strategy of Disposing and Recycling Waste…
NAN Jing, CHEN Lei, CHEN Zhiwei, XU Tao, WAN Xiaodong
EEEP27508 Multi-objective Bi-level Photovoltaic Access Planning…
Ke Sun, Lei Wang, Yuyong Zhou, Junhai Wang, Tianyu Zhao
EEEP24703 Study on multi-cavern optimization allocation for injection…
Liu Mengyu, Zhang Min, Liu Huakun and Cao Lin
EEEP26848 Effectiveness of production reduction policy on…
Hao Wu, Xinwei Gao, Shuliang Zhang
EEEP27177 Biogas production by co-fermentation of Scenedesmus…
Fuli Yang, Quian Zhang, Guochen Zhang, Xiuchen Li , Xing Jin
EEEP26846 Power Grid Security Risk Assessment Based on…
Hai cheng Zhang, Ming tian Du, Li li Li, Peng ju Wang, Shu guang Song, Hong mei Gao and Mei jun Liu
EEEP28426 Analysis of solar energy potentials…
Dong HUANG, Wilton W.T. FOK, Qihang ZHENG
EEEP27327 Climate change impacts on polychlorinated biphenyls (PCBs)…
Hanxiao Zhang, Shouliang Huo
EEEP28071 Evaluation of parameters for monitoring an anaerobic…
Bing Mei, Zhi Ling-Hou,Cheng Qi-Gu
EEEP25528 Power Load Model Considering Load Low-voltage…
WANG QI, ZHAO BING, LI JIAN-HUA, CAO LU, ZHUANG KAN-QIN, HUANG ZHI-LONG, WANG LING-KUAN
EEEP29614 Investigation and Evaluation of the Risk of Cd Contamination…
Yu Yang, Zhang Linlin, Xu Renji, Wu Guoping, Wei Fusheng
EEEP27283 Research on Comprehensive Evaluation of Drinking Water Source…
Yongchen Zong, Decai Huang, Yongheng Zhang, Guanghua Lu
EEEP28042 Numerical Simulation of Hydrodynamic Cavitation in Acetic Acid…
ZHANG lili, MAO ning, KANG can, ZOU Ziwen
EEEP25869 Research on comparative advantages of SPV pumping…
Suigao Ye, Hong Liu and Runcheng Ye
EEEP25775 Optimization Method for Multi-access Capacity of Wind Power…
HUANG Xiaoxiao, FAN Ruiqiang, CHEN Jian, GUO Lingxu, YUAN Zhongchen, AN Shixing4and ZHANG Jiaan
EEEP22054 Fiscal and Taxation Policies, Economic Growth and Environmental…
ZHU Xiao-hui, LU Yuan-quan
EEEP25670 Effects of C2H4 on Chemical Kinetic Characteristics…
Zhenmin Luo, Chao Wang and Bo Liu
EEEP21014 Thermo-mineral springs of North-Eastern…
Bragin I.V., Chelnokov G.A., Kharitonova N.A.
EEEP21229 Day-ahead electricity market mechanism…
Chenghui Tang, Yuan Hu and Fan Zhang
EEEP22606 The study on determination of Fluoride…
Jiangkai Zhu,Yujing Ou, Chunlei Li,Xiaolong Li, Pengkuo Zhi
EEEP22629 Second-order cone programming relaxation-based multi-period reactive power optimization…
Shixiong FAN, Wei Wang, Wei HAN, Wei Wang, Peng ZHAN, Xiaodong SHEN, and Yan LIU
EEEP26617 Indicators and criteria for river health evaluation…
Lei Fu, Lei Hua, Junmin Wang and Aiju You
EEEP24276 PSO Active Learning of XGBoost and Spatiotemporal Data…
Peng-Yeng Yin, Chih-Chun Tsai and Rong-Fuh Day
EEEP26768 The design of provincial ancillary service markets…
Zhongming Xiang, Chao Guo, Huahua Wu, Jun Zhang, Changzheng Shao and Yi Ding
EEEP26981 Research Progress of Surfactant Biodegradation
Qi Wu, Lin Zhao, Ruirui Song, Aijin Ma
EEEP29244 Adjustment and Research of 623 °C Reheat Steam Temperature…
Wang Yongjia, Chen Ying, Xiao Guanhua, Qingguo Zhang
EEEP28224 Numerical simulation of separation characteristics…
Yu Li, Miao Yang
EEEP27400 Influence of the depositing method of chemical materials…
Chiyue Huang, Pufeng Qin, Shengye Huang
EEEP27343 Removal of sulphates from Aluminium Powder Coating Effluent…
Ali Vessal
EEEP25241 The Inspiration of Rainwater Utilization of Foreign Sponge Campus…
WEI Ze-song, SUN Shuo and JI Xi-ran
EEEP21234 Reduction performances of organic sludges…
Chen-Chiang Chou, Yung-Pin Tsai, Wei-Ting Chen, Shing-Der Chen
EEEP27357 Mixing data modeling method for response of water environment…
WANG Jiefang, Feng Shuqi, Pang Dongyang and Zhou Yun
EEEP27990 A strategy for contingency management with aggregated thermostatically…
Hua Zhou, Minglei Bao, Bingquan Zhu, Zhongming Xiang, Lizhong Xu, Zhiyuan Gao, Bike Xue and Yi Ding
EEEP24960 Uranium resources in China’s phosphate rocks…
Yiyang Ye, Nahhar Al-Khaledi, Lee Barker, Mohamed S. Darwish, Ahmed M. El-Nagger, Adil El-Yahyaoui, Ahmed Hussein, El-Sayed Hussein, Delei Shang, Mohamed Taha, Yanhua Zheng, Jun Zhong, Nils Haneklaus
EEEP23962 Research on DPF Two-Channel Electric Heating Regeneration…
Tang Weiwei, Chen Jingyu, Chen Aiguo, Wang Guanhua and Li Wenjie
EEEP22447 Analysis of the Cleaner Production Level of a Printing Plate Roller…
Gao Jiatong, Fan Qingxin
EEEP23123 Suggestion on Load Regulation Reserve Capacity Criterion…
Yun Qin, Xiubo Zheng, Yong Lin, Yanwei Wang
EEEP26290 The study of outdoor and indoor ambient PM2.5…
Sonomdagva Chonokhuu, Michidmaa Narmandakh, Byambatseren Chuluunpurev and Yutaka Matsumi
EEEP27476 Simulation Investigation of the Baffle Overlapping Rate…
Fei-lin Hao, Ming-wei Shen
EEEP26482 Modification of an Extraction Method of Urban Built-Up Area…
Myagmarsuren Ukhnaa, Huo Xuexi and Gokul Gaudel
EEEP22610 A web-site system to simulate sudden water...
Tao Ding, Danjia Yan, Jinye Li, Chao Ren and Xinhua HU
EEEP23237 Research Progress of Biomass Fuel Upgrading…
LIU Shuguang, GAO Yage, WANG Liang, XU Bowen and DENG Min
EEEP28388 Current situation of pesticide residues and their…
Pengjv Liu, Yanzhi Guo
EEEP25428 Experimental study on strength of Cemented…
Ping Lu, Cong Liu, Jinliang Zhang, Yong Cheng, Qi Nei
EEEP27709 Influence of Natural Gas Thermodynamic Characteristics on…
Liu Huakun, Zhang Min, Liu Mengyu and Cao Lin
EEEP24852 The impact the atmospheric air dust fractions and toxic metals…
L V Veremchuk, E E Mineeva, T I Vitkina, K A Sidletskaya
EEEP25188 Spatial distribution and environmental risk assessment of heavy metal…
Bo Dong, Liqun Cai ,Renzhi Zhang
EEEP24008 A Method of Harmonic Amplification Detection…
Dandan Feng, Tongxun Wang, Shengjun Zhou, Yingying Liu, Meng Tan
EEEP21272 Forecasting of Electricity Capacity and Suggestions of…
Yishuang Hu, Xiang Xia, Jianliang Fang, Yi Ding, Wei Jiang, Ning Zhang
EEEP23140 Thermodynamic analysis of a combined compressed air…
Ruixiong Li, Huanran Wang, Shuyu Zhang, MingMing Liu and Kai Yan
EEEP22029 Study on the performance of a scale inhibitor…
Xiaohua Liu, Dehong Chen, Fuping Shan, Shengqiang Shen, Yan Shang
EEEP28125 Research on the accommodation of clean energy…
Xiaoxia Wei
EEEP21988 Analysis on the Emission of Tritium from Qinshan Nuclear Power…
Yang Jie, Gu Zhijie, Zhao Yangjun, Lian Bing, Wang Yan
EEEP21309 Multi-objective optimization design for airfoils…
Sen Zhang, Huaxing Li, Weibin Jia and Deke Xi
EEEP29931 The Compatibility Approach for Hazardous Waste Incineration…
Xuedong Liang, Yangyang Xu, Li Yang, Qunxi Gong
EEEP21205 Representative technology development of marine renewable energy…
Changlei Ma, Meng Wang and Duo Zhang
EEEP26833 Research Summary of the Reactive Power Control…
Converter Station of Yazhong-Jiangxi ±800kV Ultra-high Voltage Direct Current Transmission Project
EEEP23539 Research on UT diagnosis technique of failure fuel assembly…
Wei xiaohui
EEEP29800 The Significance of Seabed Reflection Coefficient…
Jianglong Zheng, Jiang Xu, Siyou Tong, Haidong Li, Yi Hu
EEEP26537 Research on the water quality evaluation and nutrients removal…
Zhengda Duan, Huayong Zhang, Hualin Wang, Meifang Zhong, Zhongyu Wang and Hai Huang
EEEP27699 Study on Combustion Mechanism of Biomass Briquette…
LIU Shuguang, GAO Yage, WANG Liang, CHEN Xiaolong
EEEP21773 Effects of different irrigation-fertilization combinations on rice yield…
LU Cheng, XIAO Menghua, QIU Xinkai
EEEP24404 The classification and selection of indoor shade-tolerant plants…
Min L, Lingfang Z, Donghe L, Jiahuan L, Peng G, Shunteng L
EEEP23713 Heavy metal pollution and ecological risk assessment…
Tengtun Xu, Li’ao Wang, Tong Li and Xinyuan Zhan
EEEP25682 Numerical simulation of thermal-hydraulic characteristics…
Qiang Wang, Puzhen Gao, Yinxing Zhang, Yuqi Lin and Zhongyi Wang
EEEP26324 Spatio-temporal assessment of inland surface water quality…
Oupa E. Malahlela
EEEP27987 Analysis of Impact of National Carbon Market on…
Zhao Tian, Zhang Xiaoxuan, Bai Jianghong
EEEP27170 Study on the number and the distribution of Firmiana danxiaensis…
Jie Ouyang, Xiaoying LUO, Scott L. SIMONCON, Zaixiong CHENG
EEEP21304 Water hyacinth as a possible bioenergy resource…
George Adwek, Julius Gane, Shen Boxiong, Lan Meichen, Cecilia M. Kemunto, Abel C. Yabo
EEEP28339 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF WASTE VEGETABLE OIL …
Sunday O. Oyedepo, Precious I. Airhihen, Damola S. Adelekan, Alam M. M, Olayemi I. Ohijeagbon and Mfon O. Udo
EEEP24374 Estuary Shifting and the Impacts on Coastline Changes…
Bo Huang, Hongda Lin, Yunchu Ren
EEEP26149 Considerations for Chinese Power Industry…
Yang Su, Zhao Tian, Wu Zechen, Zhang Xiaoxuan, Ma Li
EEEP23304 Principal Components Analysis and spatial analysis integration…
Maria Grazia Bonelli1, Andrea Manni…
EEEP29091 Preparation of Porous and Recyclable PVA-TiO2…
Mingxin Shi
EEEP25332 Towards Improving the Performance of Solar Photovoltaic…
Chandrakant Wani, Krishna Kumar Gupta
EEEP24823 Effects of sliver nanoparticles on the coupled nitrification-denitrification…
Lingzhan Miao, Songqi Liu
EEEP25159 Effect of Shaft Height on Smoke Control…
Yuan-zhou LI, Huan SUN and Xiao-yu SHAN
EEEP21384 The Profit Influence of Additional Heat Sources on…
Yang Bai, Qi Guo and Zhongkai Yi
EEEP27109 A Method to Evaluate Fire Water Supply Partitions…
Gui Jia, Yang Qi and Zhu Lei
EEEP27590: Organizational system of requirements for the construction…
Galina Malykha, Alexander Pavlov and Igor Dorogan
EEEP27484: Application of prestack simultaneous inversion on the reservoir identification…
Jin Zhang, Xubing Guo, Bing Xu, Xing Wang, Peng Shen, Song Chen
EEEP24521: Fuzzy Comprehensive Model Based on Combination Weighting…
Chao Sun, Wen Chen
EEEP23806: Water quality reliability based on information entropy technology…
Yumin Wang, Ran Yu, Guangcan Zhu
EEEP24434: A Single-Switch Integrated Nonisolated DC-DC…
Douglas de Andrade Tavares and Fernando Lessa Tofoli
EEEP29988: Review on Health Assessment of Urban Water…
X Y Ding, S R Liu, J H Liu, J Y Chu, X L Guo
EEEP26250: Efficient conversion of NO with CeO2/TiO2…
George Adwek, Shen Boxiong, Jiancheng Yang, Zachary Siagi, Wang Jianqiao, Cicilia Kemunto, Moses Arowo, Julius Gane and Dongrui Kang
EEEP27992: Two typical weather patterns in the process of persistent heavy pollution…
Rao Xiaoqin, Zhang Tianhang, Zhang Hengde, Zhang Bihui
EEEP24651: Forecasting of Gas Supply in Self-Provided Power Plant of Iron…
MENG Hua, Fan Guo-feng
EEEP24859: Analysis of trades water rights allocation at Si’an reservoir…
Helong Wang, Jinhua Wen, Yitong Wang, Shiwu Wang, Qifeng Li
EEEP24308: Distributed Primary Frequency Regulation of Grid-connected Photovoltaic…
Jian Zhang, Ying Li, Hui Wang and Wenfeng Li
EEEP21676: Coal consumption prediction based on least squares…
Li Zhang, Liansheng Zhou, Yingtian Zhang, Kun Wang, Yu Zhang, Zhijun E, Zhiyong Gan, Ziyue Wang, Bin Qu, Guohao Li
EEEP29824: Characteristics of haze change in China…
Zhang Hengde,Wang Jikang,Jiang Qi,Liu Chao,Yan Huanhuan,Zhang Bihui
EEEP28133: Bisphenol A photocatalytic degradation…
Yanxiang Liu, Tie Mi
EEEP21530: Research on The Accurate Sampling Position…
Yu Quanshun,Xu Junhui,Guo Yong, Xu Dandan,Zhang Peng
EEEP28026: Study on new alcohol based nano transparent infrared thermal…
Nan Zhang, Mengyuan Xu, Ning Li
EEEP25162: The evaluation system model of fragility to…
Qilan Chen, Gang Liu, Linyi Liu, Zhihua Ju
EEEP27813: Research on the Affection of Imported Electricity…
Zhangyi Chen, Junli Wu, Chengjin Ye, Houying Long
EEEP21848: Analysis and Forecasting of Energy Consumption…
Gao Jingyao, Zhao Huiru
EEEP29990: Comparative Analysis of a Four Stroke Spark Ignition Engine…
Efemwenkiekie U. K, Oyedepo, S.O, Idiku U. D, Uguru-Okorie D.C and Kuhe A.
EEEP28893: A high-performance local energy trading cyber-physical system…
Shuaiqi Liu, Fei Chen, Liang Shen, Yishuang Hu and Yi Ding
EEEP21129: Net Reserves Evaluation and Sensitivity Analysis of Shale Gas…
Guifang FA, Ruie YUAN, Jun LAN, Qian ZOU and Zhiyu LI
EEEP29828: Evaluation of the performance of a hybrid cooling/ heating system…
Qi Fang, Yufeng Zhang
EEEP25815: The Circuit Design of Solar Electric…
Shiqiong Zhou, Zhumei Song,Jixuan Yuan ,Chun Li, Longyun Kang
EEEP21889: Cooperation Research between Electrode Line Transversal Differential Protection…
HUANG Yi-long, YAN Xi-lin, WU Jian-ying
EEEP25413: Preparation and Properties of Neopentyl Glycol/Epoxy Resin Composite…
Duo MENG, Anqi WANG and Xin ZHANG
EEEP27297: The rub-impact fault detection method for hydraulic turbine…
Jian Xiao, Huibin Wang, Bo Huang, Liang Fu, Liangliang Qiao
EEEP27986: Durability of Recycled Lime-flyash Treated Aggregates…
Guoqiang Zhao, Zheng Sun, Donglan Su and Junan Shen
EEEP23552: Effects of Urban Expansion on Environment…
Wei Dai, Wenzhan Dai
EEEP24816: The Evaluation Methodology on Carbon Emissions…
Zhenyu Li, Kai Liao and Chao Li
EEEP26379: The impacts of three PBL schemes on the simulation of boundary layer…
Jikang Wang ,Bihui Zhang,Hengde Zhang and Mengyao Lv
EEEP29835: Analysis of Firm Dynamic Green Energy…
Chuan-Chuan Ko, Chien-Yu Liu, Jing Zhou, Zan-Yu Chen and Hong-Tao Jiang
EEEP29482: Research on electric energy substitution planning…
Yu Zhang, Baoguo Shan, Peng Wu, Chaoxiong Fang, Yi Lin and Ke Xiong
EEEP21772: Review on the Physicochemical, Spray Characteristics and Chemical Reaction Mechanism…
Jiao Yufei,Liu Ruilin,Zhang Zhongjie, Yang Chunhao,Liu Dachuan
EEEP29607: Research status and development trend of available exhaust energy…
Zhongjie Zhang, Chunhao Yang,Ruilin Liu, Yufei Jiao and Dachuan Liu

重要日期

 

投稿

 

参会

 

最佳论文 / 审稿人评选

 

联系我们

  • 邮箱: secretary@iceeep.org
  • 电话: +86-15927125823
  • QQ: 3071319055